cầm đồ, cho vay, trả góp, bát họ, gian hàng, bán hàng, chọn ngày, tử vi, xem tướng, hướng nhà, phong thủy, tứ phủ, tam phủ, đạo mẫu, sách cúng, gia phả
Đối với khách hàng có yêu cầu hỗ trợ, cài đặt trực tiếp trên máy tính, chúng tôi sẽ sử dụng phần mềm điều khiển máy tính: ultraviewer, teamviewers, anydesk,... để kết nối với máy tính của khách hàng thông qua mạng internet.
Hướng dẫn thanh toán hóa đơn
Cầm đồ cho vay trả góp - GoldAnt
Phần mềm quản lý tiệm cầm đồKhoa học tâm linh Việt NamSản phẩm và dịch vụ riêng lẻ
BẢN QUYỀN DÀI HẠN
2,500,000Không giới hạn
Giảm giá 0%
Số lượng dịch vụ: 1
Số lượng bản quyền: 1
Khuyến mãi vào ví: 500,000
Bản quyền sử dụng lâu dài.
Có thể bổ sung dịch vụ mở rộng trực tuyến khác
Sử dụng trên máy tính có hệ điều hành windows
MÁY TRẠM SỬ DỤNG DÀI HẠN
500,000/Lần yêu cầu
Giảm giá 0%
Số lượng bản quyền: 1
Có thể thanh toán từ ví tài khoản
Bản quyền sử dụng lâu dài
Có thể thay đổi máy trạm tùy ý
Kết nối dữ liệu với máy chủ thông qua mạng LAN
Sử dụng trên máy tính có hệ điều hành windows
GÓI CƠ BẢN
37,500/Tháng
Giảm giá 10%
Số lượng dịch vụ: 2
Số lượng bản quyền: 1
Có thể thanh toán từ ví tài khoản
Cùng với chức của phần mềm, gói được bổ sung thêm dịch vụ lấy lại mật khẩu Admin trực tuyến.
Sử dụng trên máy tính có hệ điều hành windows
GÓI CƠ BẢN +
75,000/Tháng
Giảm giá 10%
Số lượng dịch vụ: 7
Số lượng bản quyền: 1
Dung lượng báo cáo và sao lưu: 30 MB
Có thể thanh toán từ ví tài khoản
Bổ sung lưu bản sao lưu trực tuyến
Xem báo cáo trên thiết bị di động và nhiều dịch vụ khác.
Sử dụng trên máy tính có hệ điều hành windows
GÓI CHUYÊN NGHIỆP
90,000/Tháng
Giảm giá 10%
Số lượng dịch vụ: 7
Số lượng bản quyền: 1
Dung lượng báo cáo và sao lưu: 50 MB
Có thể thanh toán từ ví tài khoản
Bổ sung lưu bản sao lưu trực tuyến
Xem báo cáo trên thiết bị di động và nhiều dịch vụ khác.
Sử dụng trên máy tính có hệ điều hành windows
GÓI CHUYÊN NGHIỆP +
112,500/Tháng
Giảm giá 10%
Số lượng dịch vụ: 5
Số lượng bản quyền: 1
Dung lượng báo cáo và sao lưu: 80 MB
Có thể thanh toán từ ví tài khoản
Bổ sung lưu bản sao lưu trực tuyến
Xem báo cáo trên thiết bị di động và nhiều dịch vụ khác.
Sử dụng trên máy tính có hệ điều hành windows
GÓI NÂNG CAO
135,000/Tháng
Giảm giá 10%
Số lượng dịch vụ: 8
Số lượng bản quyền: 1
Dung lượng báo cáo và sao lưu: 100 MB
Có thể thanh toán từ ví tài khoản
Bổ sung thêm dịch vụ sao lưu dữ liệu trực tuyến, xem báo cáo trực tuyến và nhiều dịch vụ khác.
Tự động gửi tin SMS nhắc công nợ (chưa bao gồm phí SMS của nhà cung cấp)
Sử dụng trên máy tính có hệ điều hành windows
GÓI NÂNG CAO +
150,000/Tháng
Giảm giá 10%
Số lượng dịch vụ: 8
Số lượng bản quyền: 1
Dung lượng báo cáo và sao lưu: 120 MB
Có thể thanh toán từ ví tài khoản
Bổ sung thêm dịch vụ sao lưu dữ liệu trực tuyến, xem báo cáo trực tuyến và nhiều dịch vụ khác.
Tự động gửi tin SMS nhắc công nợ (chưa bao gồm phí SMS của nhà cung cấp)
Sử dụng trên máy tính có hệ điều hành windows
GÓI VIP
225,000/Tháng
Giảm giá 10%
Số lượng dịch vụ: 8
Số lượng bản quyền: 1
Dung lượng báo cáo và sao lưu: 200 MB
Có thể thanh toán từ ví tài khoản
Bổ sung thêm dịch vụ sao lưu dữ liệu trực tuyến, xem báo cáo trực tuyến và nhiều dịch vụ khác.
Tự động gửi tin SMS nhắc công nợ (chưa bao gồm phí SMS của nhà cung cấp)
Sử dụng trên máy tính có hệ điều hành windows
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MỞ RỘNG
Các gói dịch vụ mở rộng thường được sử dụng bổ sung cho những sản phẩm đã sử dụng gói dịch vụ có bản quyền lâu dài, trường hợp khách hàng đang sử dụng gói dịch vụ có thời hạn có thể nâng cấp gói tương ứng có dịch vụ khách hàng mong muốn.
GÓI BỔ SUNG CƠ BẢN
37,500/Tháng
Giảm giá 10%
Số lượng dịch vụ: 7
Số lượng bản quyền: 1
Dung lượng báo cáo và sao lưu: 20 MB
Có thể thanh toán từ ví tài khoản
Các dịch vụ bổ sung cho gói bản quyền dài hạn
Bổ sung thêm dịch vụ sao lưu dữ liệu trực tuyến, xem báo cáo trên thiết bị di động và nhiều dịch vụ khác.
Sử dụng trên máy tính có hệ điều hành windows
GÓI BỔ SUNG CƠ BẢN +
52,500/Tháng
Giảm giá 10%
Số lượng dịch vụ: 6
Số lượng bản quyền: 1
Dung lượng báo cáo và sao lưu: 30 MB
Có thể thanh toán từ ví tài khoản
Các dịch vụ bổ sung cho gói bản quyền dài hạn
Bổ sung thêm dịch vụ sao lưu dữ liệu trực tuyến, xem báo cáo trên thiết bị di động và nhiều dịch vụ khác.
Sử dụng trên máy tính có hệ điều hành windows
GÓI BỔ SUNG CHUYÊN NGHIỆP
75,000/Tháng
Giảm giá 10%
Số lượng dịch vụ: 6
Số lượng bản quyền: 2
Dung lượng báo cáo và sao lưu: 50 MB
Có thể thanh toán từ ví tài khoản
Các dịch vụ bổ sung cho gói bản quyền dài hạn
Bổ sung thêm dịch vụ sao lưu dữ liệu trực tuyến, xem báo cáo trực tuyến và nhiều dịch vụ khác.
Sử dụng trên máy tính có hệ điều hành windows
GÓI BỔ SUNG CHUYÊN NGHIỆP +
90,000/Tháng
Giảm giá 10%
Số lượng dịch vụ: 6
Số lượng bản quyền: 2
Dung lượng báo cáo và sao lưu: 80 MB
Có thể thanh toán từ ví tài khoản
Các dịch vụ bổ sung cho gói bản quyền dài hạn
Bổ sung thêm dịch vụ sao lưu dữ liệu trực tuyến, xem báo cáo trên thiết bị di động và nhiều dịch vụ khác.
Sử dụng trên máy tính có hệ điều hành windows
GÓI BỔ SUNG NÂNG CAO
112,500/Tháng
Giảm giá 10%
Dung lượng báo cáo và sao lưu: 6
Số lượng bản quyền: 4
Tổng dung lượng: 100 MB
Có thể thanh toán từ ví tài khoản
Các dịch vụ bổ sung cho gói bản quyền dài hạn
Bổ sung thêm dịch vụ sao lưu dữ liệu trực tuyến, xem báo cáo trên thiết bị di động và nhiều dịch vụ khác.
Sử dụng trên máy tính có hệ điều hành windows
GÓI BỔ SUNG NÂNG CAO +
146,666.67/Tháng
Giảm giá 12%
Số lượng dịch vụ: 7
Số lượng bản quyền: 6
Dung lượng báo cáo và sao lưu: 120 MB
Có thể thanh toán từ ví tài khoản
Các dịch vụ bổ sung cho gói bản quyền dài hạn
Bổ sung thêm dịch vụ sao lưu dữ liệu trực tuyến, xem báo cáo trên thiết bị di động và nhiều dịch vụ khác.
Sử dụng trên máy tính có hệ điều hành windows
GÓI BỔ SUNG VIP
225,000/Tháng
Giảm giá 10%
Số lượng dịch vụ: 7
Số lượng bản quyền: 8
Dung lượng báo cáo và sao lưu: 200 MB
Có thể thanh toán từ ví tài khoản
Bổ sung thêm dịch vụ sao lưu dữ liệu trực tuyến, xem báo cáo trực tuyến và nhiều dịch vụ khác.
Tự động gửi tin SMS nhắc công nợ (chưa bao gồm phí SMS của nhà cung cấp)
Sử dụng trên máy tính có hệ điều hành windows
BẢO TRÌ PHẦN MỀM
37,500/Tháng
Giảm giá 10%
Số lượng dịch vụ: 8
Số lượng máy tính bảo trì: 1
Tổng dung lượng: 20 MB
Có thể thanh toán từ ví tài khoản
Áp dụng cho khách hàng sử dụng phần mềm ngoại tuyến (offline) có nhu cầu được hỗ trợ bảo trì phần mềm nhằm giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu và đảm bảo công việc được thông suốt trong quá trình làm việc.
Công việc được thực hiện thông qua phần mềm điều khiển máy tính
CHUYỂN MÁY TÍNH DÙNG PHẦN MỀM
500,000/Lần yêu cầu
Giảm giá 0%
Lượng máy tính được di chuyển: 1
Có thể thanh toán từ ví tài khoản
Áp dụng khách hàng sử dụng phần mềm ngoại tuyến không sử dụng gói mở rộng hoặc gói mở rộng không bao gồm dịch vụ này.
Đây là đơn giá cơ bản cho 1 năm sử dụng sản phẩm theo chính sách sản phẩm dịch vụ
Di chuyển đầy đủ dữ liệu cài lại phần mềm, cấp mã bản quyền mới, thu hồi mã bản quyền cũ.
CÀI LẠI PHẦN MỀM
200,000/Lần yêu cầu
Giảm giá 0%
Số lượng máy tính được cài lại: 1
Có thể thanh toán từ ví tài khoản
Áp dụng khách hàng sử dụng phần mềm ngoại tuyến cài lại phần mềm trên máy đã cấp mã, không sử dụng gói mở rộng hoặc gói mở rộng không bao gồm dịch vụ này.
Cài lại phần mềm, phục hồi đầy đủ dữ liệu trên máy tính đã được cấp bản quyền sử dụng.
THIẾT KẾ HỢP ĐỒNG RIÊNG
500,000/Lần yêu cầu
Giảm giá 0%
Số lượng nơi làm việc: Không giới hạn
Có thể thanh toán từ ví tài khoản
Áp dụng khách hàng sử dụng phần mềm có nhu cầu sử dụng mẫu hợp đồng, hóa đơn riêng có tính đặc thù riêng.
Mẫu hợp đồng sau khi thiết kế sẽ do khách hàng lưu giữ.
KHỞI TẠO LẠI DỮ LIỆU
1,000,000/Lần yêu cầu
Giảm giá 0%
Số lượng dữ liệu được khởi tạo: 1
Khuyến mãi vào ví: 200,000
Áp dụng khách hàng sử dụng phần mềm có nhu cầu làm mới dữ liệu (xóa trắng dữ liệu).
Dữ liệu demo hoặc dữ liệu sử dụng dưới 6 tháng được khởi tạo lại miễn phí.
Liên kết với ADS:
ADS
Giới thiệu về chúng tôi
Hướng dẫn thanh toán
Chính sách sản phẩm - dịch vụ
SẢN PHẨM
Phần mềm quản lý tiệm cầm đồ
Cầm đồ cho vay trả góp - GoldAnt
Chuyển tệp tin exe thành msi
CỘNG ĐỒNG
Khoa học tâm linh Việt Nam
HỖ TRỢ
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua zalo
Liên hệ với chúng tôi qua Facebook
Gửi phản ảnh tới chúng tôi
Trợ giúp cho ứng dụng
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SỐ HÓA QUẢN LÝ ADS
Địa chỉ: Khu 3, Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ
Hotline: 0946932083*adstruly.com@gmail.com